top of page

GRAAG!

Sponsors

De stichting Vrienden van Elisabeth kent een aantal zeer trouwe sponsors die het werk van de stichting al jarenlang van harte en met overtuiging ondersteunen.

De gulle gevers zijn deels bedrijven, en voor een deel mensen die de stichting in stilte sympathiek financieel ondersteunen.

 

Bij bedrijfs-, huwelijks- en andere jubilea wordt de stichting Vrienden van Elisabeth regelmatig als goed doel aanbevolen. Niet zelden wordt in nalatenschappen een legaat aan de stichting geschonken evenals een gift of een collecte bij het afscheid van een cliënt.

Bij de ingang van St. Elisabeth staat een informatiezuil met onze folders en een machtigingsformulier.

Giften zijn natuurlijk zeer welkom! Mocht u onze stichting financieel willen ondersteunen, eenmalig of jaarlijks, dan kunt u het machtigingsformulier in vullen, printen en naar ons opsturen:

 

Secretariaat Vrienden van Elisabeth

Zandstraat 19

6658 CL  Beneden Leeuwen

 

U kunt ook een bedrag overmaken op banknummer NL51RABO0105824488 t.n.v. de penningmeester stichting Vrienden van Elisabeth.

Giften

Download hier het machtigingsformulier.

bottom of page