top of page

De stichting Vrienden van Elisabeth is opgericht op 24 februari 1975.

De stichting zet zich in voor het welzijn van de bewoners die verblijven in Zorgcentrum St. Elisabeth. Zorgcentrum St. Elisabeth is een van de zorglocaties van Zorggroep Maas en Waal en bestaat uit de afdelingen Elsenburcht voor wonen en verzorging en de afdeling Lauwegaard voor mensen die lijden aan dementie. Het zorgcentrum is gevestigd aan de Rozenstraat 10 te Beneden-Leeuwen.

 

Zorgcentrum St. Elisabeth voorziet in een aanbod van “wonen, zorg en dienstverlening” op basis van vastgestelde normen in de AWBZ. De middelen die beschikbaar zijn voor ontspanning en activiteiten die kwaliteit toevoegen aan het leven laten weinig ruimte voor extra’s.

 

De stichting Vrienden van Elisabeth biedt daarom financiële ondersteuning om de bewoners van St. Elisabeth regelmatig extra activiteiten aan te kunnen bieden op het gebied van ontspanning en recreatie. Ook organiseert de stichting maandelijks zelf een activiteit voor de bewoners. Daarnaast draagt de stichting bij in voorzieningen rondom de woon- en leefomgeving die het wonen en verblijven in het St. Elisabeth veraangenamen.

Stichting Vrienden van Elisabeth
bottom of page